(MK - ASEAN) - Để hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt NTM, trong năm 2022, huyện Định Hóa phấn đấu 5 xã về đích (Định Biên, Bình Yên, Phú Tiến, Điềm Mặc, Tân Dương); năm 2023, 6 xã còn lại về đích (Tân Thịnh, Quy Kỳ, Linh Thông, Bảo Linh, Lam Vỹ, Bình Thành). Đồng thời, huyện xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Sơn Phú, Phú Đình và Kim Phượng.

Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn mới vào xóm Cà Đơ, xã Lam Vỹ

Định Hóa có 23 đơn vị hành chính (22 xã và 1 thị trấn). Dân số toàn huyện là 90,5 nghìn người, trong đó khu vực nông thôn có khoảng 83 nghìn người, chiếm tới 91,71%. Lao động nông nghiệp chiếm trên 80% tổng số lao động, chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo.

Toàn huyện có 17 dân tộcchung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm tỷ lệ lớn nhất với 46%. Đến hết năm 2021, huyện có 11/22 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt từ 11 tiêu chí trở lên, bình quân đạt 15,8 tiêu chí/xã.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 46 triệu/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo cuối giai đoạn 2016-2021 giảm còn 5,1%, hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư và nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, an ninh – quốc phòng được đảm bảo, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, tiến bộ…

Tuy vậy, việc xây dựng Định Hóa trở thành huyện NTM vào năm 2023 vẫn là nhiệm vụ rất lớn, một trọng trách của địa phương. Cụ thể, huyện vẫn còn 11/22 xã vẫn đang trong quá trình xây dựng các tiêu chí của xã NTM. Trong bộ 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM thì hiện nay Định Hóa mới đạt 2 (thủy lợi và phòng chống thiên tai, chất lượng môi trường sống); 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông, điện, kinh tế, môi trường, y tế – văn hóa – giáo dục, an ninh trật tự – hành chính công.

Chủ tịch UBND huyện Định Hóa – ông Nguyễn Minh Tú cho biết: Thông qua Đề án, huyện đã xây dựng 7 nhóm giải pháp để thực hiện, đáng chú ý như: Quy hoạch nông thôn gắn với quy hoạch phát triển đô thị; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn.

Hiện nay, huyện đang gấp rút chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón đầu tư vào hạ tầng các cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời huy động nguồn lực thực hiện những tiêu chí khó, như: Phát triển hạ tầng nông thôn; xóa 690 nhà ở dột nát (đối với 11 xã chưa đạt chuẩn NTM) để đảm bảo tiêu chí nhà ở dân cư; xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 10 nhà văn hóa xã, 3 sân thể thao xã và 99 nhà văn hóa xóm…

Với quyết tâm cao độ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tin tưởng rằng, huyện Định Hóa sẽ về đúng hẹn, trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *