(MK - ASEAN) - Nhằm góp phần gia tăng giá trị, chất lượng sản phẩm chè, Trung tâm khuyến nông Thái Nguyên đã phối hợp với UBND xã Văn Hán triển khai thực hiện Dự án Xây dựng mô hình chăm sóc chè thời kỳ kinh doanh an toàn theo VietGAP tại xóm Phả Lý, xã Văn Hán.

Các đại biểu thăm quan mô hình tại xóm Phả Lý

Dự án có quy mô 66ha, thực hiện trong 3 năm với gần 100 hộ tham gia. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giá phân bón, chế phẩm vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật; được đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ; tham gia chuỗi liên kết sản xuất; hướng dẫn quy trình quản lý cây trồng tổng hợp sản xuất chè búp tươi an toàn (ICM); quy trình kỹ thuật sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; cơ giới hóa sản xuất chè thông qua sử dụng công nghệ tưới phun mưa di động…

Việc triển khai mô hình sẽ góp phần khuyến khích người dân nhân rộng diện tích chè hữu cơ trên địa bàn trong thời gian tới, phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *