(TBMK) - Võ Nhai là huyện vùng cao, khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, song đây là huyện luôn đi đầu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh.

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng gần 330km đường giao thông, 43 cầu tràn, gần 35,7km kênh mương, 14 nhà văn hóa và 3 khu thể thao xã, sửa chữa, xây mới 142 nhà văn hóa xóm, 2 trường mầm non…

Để làm được những điều đó, huyện đã huy động được trên 852 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình là 411,5 tỷ đồng, còn lại là các nguồn lực khác như: Chương trình 135, Nghị quyết 30a, kiên cố hóa trường lớp học, nhân dân đóng góp, xã hội hóa…

Nhà văn hóa xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai được đầu tư xây dựng mới

Tính đến nay, Võ Nhai có 3/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Xã Phú Thượng, Lâu Thượng và La Hiên; bình quân đạt 12,8 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân đầu người ở các xã ước đạt 24,5 triệu đồng/năm. Riêng xã đạt chuẩn NTM đạt 32 triệu đồng/năm…

Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Võ Nhai có 2 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2019 là: Tràng Xá và Dân Tiến; xã Phú Thượng thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Hiện nay, xã Tràng Xá đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Dân Tiến mới đạt 13/19 tiêu chí, xã Phú Thượng đạt 16/19 tiêu chí NTM kiểu mẫu.