(MK - ASEAN) - Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên vẫn nỗ lực để đạt tốc độ tăng trưởng 3,94%...

Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá so sánh) đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, tăng 3,94% so cùng kỳ (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 3,5%); giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng/ha, vượt 6,8% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 4.721 ha, vượt 18% kế hoạch…

Năm 2020, toàn tỉnh Thái Nguyên có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 350% kế hoạch; 51 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá, xếp hạng OCOP đạt từ 3-4 sao (vượt mục tiêu, kế hoạch 26 sản phẩm), có 7 sản phẩm đủ điều kiện dự thi OCOP 5 sao cấp Quốc gia.

Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Nguyên – ông Phạm Văn Sỹ kiểm tra mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Đông Cao, TX Phổ Yên

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, trong năm 2020, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020; Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); đồng thời chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều nội dung thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn…

Theo ông Phạm Văn Sỹ – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sản xuất; huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của ngành năm 2021.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *