(MK - ASEAN) - Sản phẩm chè Thái Nguyên ngày càng được khẳng định ở thị trường trong nước và thế giới. Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tích cực hơn nữa nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà.

Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước với hơn 22.300ha, năng suất chè búp tươi đạt trên 118 tạ/ha, sản lượng đạt 244.000 tấn.

So với năm 2010, diện tích hiện tại tăng gần 4.000ha, năng suất tăng 14 tạ/ha, diện tích chè giống mới chiếm 80%.

Trong những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu giống, Thái Nguyên đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến chè an toàn. Chất lượng và giá trị sản phẩm chè không ngừng được nâng cao, giá trị sản phẩm thu được trên 1ha chè đạt từ 300-500 triệu đồng/ha.

Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của chè Thái Nguyên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tại Hội thảo nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức vừa qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các nội dung: giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị sản phẩm chè; đề nghị Nhà nước có chính sách quan tâm hơn nữa để phát triển các làng nghề chè; kết hợp sản xuất chè với phát triển du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm chè Thái Nguyên…

Từ những tham luận chuyên sâu tại Hội thảo, sẽ cung cấp thêm thông tin, đề xuất giải pháp tới các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *