(TBMK) – Hiện nay, Thái Nguyên có 6 Khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 1.420ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung, gồm KCN Điềm Thụy (350ha), Quyết Thắng (105ha), Yên Bình (400ha), Nam Phổ Yên (120ha), Sông Công I (195ha) và Sông Công II (250ha).


Nhằm tạo ấn tượng ban đầu với các nhà đầu tư, Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Thái Nguyên đã tập trung cải cách các thủ tục hành chính, tạo chính sách thông thoáng cho các nhà đầu tư.

BQL luôn coi trọng thực hiện tốt cơ chế “một cửa, tại chỗ” giúp nhà đầu tư giải quyết các thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, như: Cấp và điều chỉnh giấy phép đầu tư; cấp và gia hạn giấy phép lao động; cung ứng lao động, giải quyết tranh chấp lao động…

thời báo mêkong
KCN Điềm Thụy đã thu hút đầu tư từ rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước

Bên cạnh khơi thông  thủ tục hành chính, BQL còn thường xuyên đối thoại với các chủ DN FDI để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn mà DN đang gặp phải; khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng các KCN; đôn đốc, nhắc nhở các DN chậm tiến độ và thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp đảm bảo hoạt động sản xuất và môi trường sống tại các KCN.

Không chỉ làm tốt vai trò quản lý Nhà nước đối với các KCN, thời gian qua, BQL còn vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách tài chính để phát triển hạ tầng KCN.

Cụ thể như năm 2011, khi BQL được UBND tỉnh Thái Nguyên giao làm chủ đầu tư hạ tầng Dự án KCN Điềm Thụy – phần diện tích 180ha (nay là khu A) với tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng và các dự án phụ trợ khác kiên quan.

Thời điểm triển khai Dự án, với nguồn kinh phí được cấp là 2,4 tỷ đồng là thách thức rất lớn để bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng kết cấu hạ tầng KCN.

Trước tình hình đó, BQL đã chủ động nghiên cứu, phân tích và mạnh dạn đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép sử dụng toàn bộ tiền ứng trước thuê đất có hạ tầng 1 lần (50 năm) của nhà đầu tư thứ cấp để tập trung GPMB và xây dựng hạ tầng (thay vì tiền thuê đất hằng năm theo quy định của pháp luật).

Sau khi được tỉnh chấp thuận cơ chế (năm 2013), với sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện vận dụng cơ chế để đàm phán, vận động và thuyết phục nhà đầu tư đồng ý ký thỏa thuận cam kết thực hiện, bước đầu thu được kết quả tích cực.

Từ năm 2013 trở lại đây, Thái Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc thu hút đầu tư. Cụ thể từ đầu năm 2018 đến nay, các KCN đã thu hút mới 15 dự án, nâng tổng số dự án lên 193 dự án, trong đó, có 101 dự án trong nước và 92 dự án FDI.

Liên Minh