(MK - ASEAN) - Vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 24, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung: Các dự thảo văn kiện; Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Đề án nhân sự và Danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đa số các ý kiến tập trung đóng góp chỉnh sửa câu chữ trong chủ đề đại hội, bổ sung các khâu đột phá chiến lược; điều chỉnh số liệu; góp ý vào nội quy, quy chế Đại hội để Đại hội diễn ra bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, đầy đủ theo đúng quy định, thuận lợi cho công tác điều hành và các hoạt động diễn ra trong suốt thời gian tổ chức Đại hội…

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đã thống nhất cao với Đề án nhân sự và Danh sách dự kiến nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, dự kiến nhân sự dự Đại hội gồm 22 đồng chí, trong đó có 21 đại biểu chính thức sẽ được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị đã bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đề nghị Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, hoàn tất các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm công tác chuẩn bị được chu đáo, góp phần vào thành công của Đại hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *