(MK - ASEAN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 51 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sáng 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội.

Trước đó, ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với 51 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, 15 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 51/51, đạt 100%.

Các đồng chí: Trịnh Việt Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XIX, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, tỷ lệ đạt 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khoá XX, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng chí khẳng định: Được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là vinh dự to lớn cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau khi ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đây là những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ tập thể của hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham dự sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *