(MK - ASEAN) - Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút có hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước bằng các hình thức phù hợp, chú trọng thu hút đầu tư một số lĩnh vực như xây dựng kết cấu hạ tầng, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo kết nối với các doanh nghiệp FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị xuất khẩu của cả nước, tận dụng tối đa cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mới ký kết (EVFTA, CPTPP)…

Được biết, trong 7 tháng năm 2020, Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, giải ngân đạt tỷ lệ 35% tổng số vốn kế hoạch được giao; tuy nhiên vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (42,7%), nhất là giải ngân vốn ODA còn rất chậm (1,7%).

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần quyết liệt, sát sao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; thành lập Tổ công tác để rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA của từng dự án, đảm bảo tiến độ các dự án với tinh thần quyết tâm sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ toàn bộ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quá trình giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư. Kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn đầu tư công từ các đơn vị, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, dự án có khả năng giải ngân cao. Phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; thực hiện lập Quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ đã được phê duyệt; xây dựng các quy hoạch, phương án phát triển kinh tế – xã hội, phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng của địa phương, trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển một số lĩnh vực sau: (i) Công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ; (ii) Xây dựng và kinh doanh bất động sản; (iii) Nông, lâm nghiệp và thủy sản: (iv) Thương mại – du lịch và dịch vụ; (v) Y tế, chăm sóc sức khỏe; (vi) Giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; (vii) Công nghệ thông tin…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *