TBMK- Theo đánh giá, kết quả nổi bật thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đạt được trong 6 tháng đầu năm nay là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao đối với các chỉ tiêu về kinh tế.


Cụ thể như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 261.750 tỷ đồng (chiếm 90,5% giá trị sản xuất trên toàn tỉnh), tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 12,76 tỷ USD, tăng 11,7%; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 31.350 tấn, bằng 56% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt trên 295 tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán năm.

THỜI BÁO MÊKONG
Khu trung tâm hành chính của thị xã Phổ Yên hôm nay.

Các chỉ tiêu về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; tạo việc làm cho người lao động; thực hiện chính sách giảm nghèo… đều được thực hiện đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm, thời gian tới, thị xã Phổ Yên tiếp tục triển khai một số giải pháp: Triển khai đẩy mạnh sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đô thị và nông thôn mới; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn…

                                                                                              Mạnh Cường