(MK - ASEAN) - Theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh gồm 23 thành viên do ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên dù vẫn là đồng lúa, chưa xây dựng hạ tầng nhưng đã thực hiện đấu giá, cấp sổ đỏ.

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Như vậy, song song với hoạt động của Đoàn kiểm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn, Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị, sẽ có nhiệm vụ kiểm tra việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thời kỳ kiểm tra các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được xác định từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đến thời điểm ngày 30/4/2021, những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ kiểm tra.

Việc triển khai thực hiện dự án về mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại văn bản hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, quyết định phê duyệt dự án đầu tư; việc thực hiện các quy định về thanh quyết toán.

Với nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn các dự án điểm để thực hiện việc đôn đốc quyết toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *