(MK - ASEAN) - Trong giai đoạn 2016-2020, tổng giá trị đầu tư kết cấu hạ tầng của T.P Sông Công là gần 7.000 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch đề ra. Từ nguồn vốn này, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nhất là xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, từ các nguồn lực khác nhau, Thành phố đã dành trên 3.642 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Xác định xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ chính là khâu đột phá trong phát triển, từ cuối năm 2017 đến nay, TP.Sông Công đã và đang tích cực phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II với quy mô 250ha và hạng mục đường 36m, khu tái định cư.

Cùng với đó, TP phối hợp với nhà đầu tư trình UBND tỉnh dự án thành lập cụm công nghiệp Bá Xuyên quy mô 48,5ha, cụm công nghiệp dịch vụ Lương Sơn quy mô 34,53ha…

Có thể đánh giá, giai đoạn 2016-2020, cơ sở hạ tầng của TP.Sông Công có bước đột phá mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Đến nay, Thành phố đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của TP, tạo bước phát triển mạnh mẽ về không gian đô thị, trong giai đoạn 2016-2020, UBND TP.Sông Công tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư các dự án công trình trọng điểm về giao thông đô thị và hạ tầng giao thông nông thôn.

Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã xây dựng mới 4,2km, cải tạo và nâng cấp 2,4km đường giao thông nội thị; hỗ trợ các xã, phường xây dựng trên 60km đường giao thông tại các khu dân cư. Điển hình là các tuyến: Đường Cách mạng Tháng Tám nối dài ĐT 262, đường Lương Sơn, đường Thắng Lợi kéo dài, đường đô thị dọc sông Công, đường vành đai khu công nghiệp, đường du lịch Sông Công – Núi Cốc…

Cùng với đó, TP đã đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng vào các lĩnh vực khác như: Thương mại dịch vụ; cấp, thoát nước đô thị; hạ tầng cấp điện, điện chiếu sáng, trang trí đô thị; xây dựng trụ sở làm việc và hạng mục phụ trợ; các dự án công trình văn hóa, thể thao; hạ tầng giáo dục – đào tạo; y tế; quốc phòng an ninh; các dự án bảo vệ môi trường…

Từ kết quả huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị và nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất của nhân dân từng bước nâng cao, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng TP.Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *