(MK - ASEAN) - Dù có bước phát triển, khởi sắc đáng kể, nhưng khu vực kinh tế tập thể (KTTT) của TP.Thái Nguyên cũng còn những hạn chế, yếu kém như: phần lớn HTX có quy mô nhỏ, thiếu vốn, chất lượng nhân lực chưa cao, khả năng liên kết và cạnh tranh còn yếu…

TP.Thái Nguyên hiện có số hợp tác xã (HTX) nhiều nhất tỉnh Thái Nguyên với 164 đơn vị hoạt động ở 6 lĩnh vực chính, gồm: Nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, vận tải, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, số lượng HTX kiểu mới điển hình tiên tiến của thành phố cũng đứng đầu tỉnh Thái Nguyên và có ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có những đơn vị là điển hình toàn quốc (HTX Vận tải ô tô Tân Phú, HTX Chè Tân Hương) đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phong trào HTX trên địa bàn.

HTX Chè Tân Hương là đơn vị kinh tế tập thể điển hình toàn quốc

Cùng với công – thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, trong nông nghiệp TP.Thái Nguyên có thế mạnh về phát triển sản phẩm chè và rau quả (1.570ha chè, trên 2.000ha rau, có 90 HTX nông nghiệp đang hoạt động, trong đó có trên 30 HTX chè).

Từ tiềm năng thế mạnh đó, TP.Thái Nguyên khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc “khai sinh” HTX mới trên các lĩnh vực, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của những đơn vị sẵn có bằng việc triển khai đầy đủ cơ chế, chính sách hỗ trợ của cấp trên và đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương thông qua nhiều chương trình, dự án…

Trưởng Phòng Kinh tế TP.Thái Nguyên – ông Ngô Danh Thùy cho biết: Các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hợp tác như: Tuyên truyền, bồi dưỡng, đào tạo, thu hút nhân lực, khoa học – công nghệ, quảng bá sản phẩm… đều được thành phố phối hợp với ngành chức năng triển khai đầy đủ, kịp thời.

Cùng với phát triển số lượng và nâng cao chất lượng các HTX mới, TP.Thái Nguyên cũng quan tâm chỉ đạo chuyển đổi hoặc giải thể các HTX kiểu cũ đã dừng hoạt động. Vì vậy, đến nay cơ bản các HTX kiểu cũ đã chuyển đổi sang mô hình mới hoặc giải thể theo quy định. Trong đó, không ít đơn vị sau khi chuyển đổi đã tiếp tục phát triển tốt, khẳng định vai trò thông qua cung ứng nhiều dịch vụ thiết thực cho hộ thành viên như HTX Dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Liên Sơn (xã Sơn Cẩm)…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *