(MK - ASEAN) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi thường GPMB, thời gian qua Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Nguyên đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Nguyên đã trình phê duyệt phương án bồi thường GPMB và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối cho 13 dự án với 144 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Tổng diện tích đất đã bồi thường trên 8,7ha; tổng kinh phí đã chi trả là trên 61,9 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ chuyển đổi nghề là hơn 20,6 tỷ đồng).

Các dự án được thực hiện bồi thường GPMB, gồm: 1 dự án xây dựng bệnh viện, 1 dự án làm đường, 1 dự án xây dựng cụm công nghiệp, còn lại là các dự án xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu tái định cư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Thái Nguyên cho biết: Trong quý II, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB đối với các dự án xây dựng khu tái định cư để chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng nhằm đáp ứng kịp thời việc di chuyển và ổn định cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc diện tái định cư trên địa bàn thành phố; tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn đối với các dự án nhà đầu tư đang triển khai…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *