(MK - ASEAN) - “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021” do Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên phát động là hoạt động nhân văn, thiết thực góp phần thực hiện an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tổ chức phát động “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021” ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trên cơ sở quyên góp, hỗ trợ của các đơn vị, khối ngành Thông tin và Truyền thông đã đăng ký thăm hỏi, tặng quà Tết cho 154 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Sảng Mộc (Võ Nhai) trong “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối ngành Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã quyên góp, ủng hộ được tổng số tiền trên 90 triệu đồng.

Các đại biểu cũng đã thống nhất kế hoạch, nội dung, thời gian và hình thức thực hiện việc ủng hộ, trao quà Tết đến các hộ dân tại xã Sảng Mộc.

Theo đó, Hội nghị thống nhất sẽ trao tiền mặt cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công của xã Sảng Mộc với mức 500.000 đồng/hộ. Số tiền còn lại sẽ được giao lại cho UBND xã để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội khác như: hỗ trợ xóa nhà dột nát, hỗ trợ phương tiện sản xuất, đời sống sinh hoạt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *