(MK-ASEAN) – Thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, Công ty Than Đèo Nai đã áp dụng phần mềm chữ ký số trong công tác quản lý vật tư. Đây là giải pháp công nghệ do Công ty thiết kế và đang áp dụng thử nghiệm. So với nhiều đơn vị ngành Than, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020 của Công ty CP Than Đèo Nai thể hiện nhiều bứt phá.

Theo Công ty Than Đèo Nai, Hệ thống quản lý vật tư mới này được thiết kế để hoạt động trên nền tảng internet, độc lập với các phần mềm khác. Đồng thời, có chế độ phân quyền cụ thể cho từng cá nhân, phòng ban và chế độ thống kê theo phiếu, vật tư. Người dùng có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi với thời gian thực được lưu trên từng văn bản.

Công nhân công trường Khoan sử dụng phần mềm chữ ký số quản lý vật tư

Trưởng Phòng Vật tư, Công ty CP Than Đèo Nai – Anh Phạm Công Thành cho biết: “Từ khi đơn vị áp dụng chữ ký số trong quản lý vật tư, quy định về các bước triển khai được giữ nguyên, nhưng thời gian giải quyết một văn bản đề nghị cung cấp vật tư của các công trường, phân xưởng đã rút ngắn từ 2-3 ngày xuống còn 5-10 phút”.

Trưởng Phòng Cơ điện – Vận tải – ông Thiệu Đình Giảng khẳng định, năng suất các máy khoan của Công ty trong năm 2020 đã tăng từ 3-5%, máy xúc điện tăng 5%, máy xúc CAT 12m3 tăng 2%, xe 90-100 tấn tăng khoảng 20%.

Sau gần một năm áp dụng phần mềm chữ ký số trong quản lý vật tư, ngoài việc tiết kiệm được thời gian ở các khâu, nâng cao hiệu quả sản xuất, Than Đèo Nai còn tiết giảm được lao động gián tiếp.

Hiện nay, các vị trí tiếp liệu của Công ty cắt giảm được 30 lao động trực tiếp, tương đương với số tiền tiết giảm trên 2 tỷ đồng/năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *