(TBMK) - HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa bầu bổ sung ông Mai Xuân Liêm, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vừa qua, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét thông qua một số nội dung quan trọng; bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn, đã được giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu bổ sung giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Liêm được bầu thay ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT hôm 5/7/2019.

Trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Mai Xuân Liêm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tỉ lệ phiếu bầu 80/80 đại biểu có mặt.

Ông Mai Xuân Liêm (sinh năm 1974) dân tộc Mường, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ông Liêm có trình độ cử nhân Kinh tế đối ngoại, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *