TBMK – 9 tháng năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 5 doanh nghiệp mới tham gia thị trường xuất khẩu là: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 1 doanh nghiệp xuất khẩu đá và 3 doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc.


Toàn tỉnh có 135 doanh nghiệp tham gia thị trường xuất khẩu với tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đạt 1.889 triệu USD, đạt 96,9% kế hoạch và tăng 33,6% cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu chính ngạch đạt 1.746 triệu USD, tăng 36,3% cùng kỳ.

Đáng kể Thanh Hóa có một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ, như: Chả cá Surimi tăng 14,8%, thuốc lá bao tăng 61,6%, dăm gỗ tăng 19,1%, bóng đá tăng 34,8%, hàng may mặc tăng 35%, giầy tăng 44,7%, xi măng tăng 2,2 lần…

Thùy Chi