(MK - ASEAN) - Cụm công nghiệp số 2, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa có diện tích khoảng 72ha. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 468 tỷ đồng. Vốn tự có của doanh nghiệp là 142 tỷ đồng, vốn vay, vốn hỗ trợ khác là 326 tỷ đồng.

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp số 2 tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tổng mức vốn đầu tư lên tới 468 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp số 2 có diện tích khoảng 72ha. Trong đó: Thị trấn Quán Lào 18,9ha; xã Định Liên 41,2ha; xã Định Tăng 12,4ha.

Ngành nghề hoạt động bao gồm: Nhóm sản xuất chăn ga, thảm dệt, thời trang và giày da; sản xuất nội thất; sản xuất điện, điện tử; sản xuất cơ khí; sản xuất chế biến nông sản; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ quý I/2021 đến quý IV/2021 hoàn thiện thủ tục bồi thường GPMB, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Từ quý IV/2021 – quý IV/2022 khởi công, thi công xây dựng và kết hợp kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào cụm; Từ quý IV/2023 hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Cụm công nghiệp số 2 tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định có tổng mức vốn đầu tư là 468 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng GIZA Việt Nam có trách nhiệm: Hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân lao động, đảm bảo các điều kiện cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp.

Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *