(MK - ASEAN) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 200/TTg-CN ngày 19/2/2021 về việc bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 2464/UBND-CN về việc giao triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Năng lượng môi trường TianYu Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 200/TTg-CN ngày 19/2/2021, là đầu mối chặt chẽ với Bộ Công thương và các Bộ, ngành Trung ương để hướng dẫn Công ty TianYu Thanh Hóa triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thị xã Bỉm Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TianYu Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất trong thời gian được gia hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – ông Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực địa dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Trường hợp đến hết ngày 31/7/2021, Công ty TianYu Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục và khởi công xây dựng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ không gia hạn thêm thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc hết hiệu lực Quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này đến các sở ban ngành và các đơn vị liên quan.

Dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại thị xã Bỉm Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 18/12/2017.

Theo đó, liên danh nhà đầu tư là CTCP AE Toàn Tích Thiện và Công ty United Expert Investments Limted. Dự án được thực hiện trên diện tích 100.422m2, công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm, chia 2 giai đoạn: giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày đêm, phát điện 9MW; giai đoạn 2 là 500 tấn/ngày đêm, phát điện 9MW.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 90 triệu USD, trong đó, giai đoạn 1 là 45 triệu USD gồm: vốn tự có của nhà đầu tư là 13,5 triệu USD, vốn huy động hợp pháp cho dự án là 31,5 triệu USD; Vốn đầu tư cho giai đoạn 2 của dự án là 45 triệu USD.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Giai đoạn 1 dự kiến khởi công vào tháng 5/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 9/2019; giai đoạn 2 căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, giao chủ đầu tư xác định cụ thể tiến độ dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *