(MK - ASEAN) - Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu đợt 1/2021.

Ngày 1/4, ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đợt 1-2021.

Trong đợt thẩm định lần này có 16 xã được đề nghị, trong đó các xã đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, gồm: Tân Khang, Tế Nông, Công Chính (Nông Cống); Tiến Lộc, Hải Lộc (Hậu Lộc); Hà Tiến (Hà Trung); Thạch Sơn (Thạch Thành); Trung Hạ (Quan Sơn); Vạn Xuân (Thường Xuân); các xã NTM nâng cao, gồm: Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Yên (Quảng Xương), Hoa Lộc, Hưng Lộc (Hậu Lộc), Tế Lợi (Nông Cống); xã NTM kiểu mẫu là Định Tân (Yên Định).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – ông Lê Đức Giang chủ trì hội nghị xét, công nhận xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1.2021

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, các xã đề nghị xét, bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn lần này đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, chủ dộng thực hiện hoàn thiện các nội dung tiêu chí NTM.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã phân tích, xét theo các tiêu chí được quy định và Hội đồng đã thống nhất để lại không bỏ phiếu công nhận đợt này, đó là các xã đề nghị công nhận NTM, như: Tân Khang (Nông Cống), đang có chợ tạm, trạm y tế đang được đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thành; Xã Trung Hạ (Quan Sơn) tỷ lệ hộ cận nghèo còn quá cao; xã Vạn Xuân (Thường Xuân) chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM điều chỉnh.

Các xã đề nghị công nhận NTM nâng cao, như: Xã Tế Lợi (Nông Cống) người dân chưa được tiếp cận nước sạch; Tiên Trang, Quảng Yên (Quảng Xương) vi phạm và xảy ra mất an ninh – trật tự.

Cũng tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu và 100% đồng ý đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Tế Nông, Công Chính (Nông Cống); Tiến Lộc, Hải Lộc (Hậu Lộc); Hà Tiến (Hà Trung); Thạch Sơn (Thạch Thành).

Các xã đạt NTM nâng cao, gồm: Hoa Lộc, Hưng Lộc (Hậu Lộc); Quảng Bình (Quảng Xương) và xã Định Tân (Yên Định) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – ông Lê Đức Giang đáng giá cao sự nỗ lực của các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh và các địa phương. Đồng thời, khẳng định, các xã được công nhận NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1-2021 đều đạt chất lượng, hoàn chỉnh các tiêu chí NTM theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *