(MK - ASEAN) - UBND TP.Thanh Hóa cho biết, quý I năm 2021, lực lượng chức năng của TP.Thanh Hóa đã xử phạt hành chính 1.500 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, với số tiền 220 triệu đồng.

Trong những tháng đầu năm 2021, TP.Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các phường, xã tích cực vào cuộc, tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng không phép, trái phép nhằm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị.

Theo đó, lực lượng chức năng của TP.Thanh Hóa và các phường, xã đã tổ chức nhiều đợt ra quân tập trung xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh trái phép, lập lại trật tự đô thị theo kế hoạch, phương án đề ra.

Các lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại phường Lam Sơn

Kết quả, đã xử phạt hành chính 1.500 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, với số tiền 220 triệu đồng. Trong đó, lực lượng chức năng thành phố xử phạt hành chính 200 trường hợp, với số tiền 20 triệu đồng; các phường, xã xử phạt hành chính 1.300 trường hợp vi phạm, với số tiền 200 triệu đồng.

Cùng với đó, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng TP.Thanh Hóa đã phát hiện 17 trường hợp xây dựng chưa có phép, sai phép, xây dựng trong phạm vi bảo vệ đê điều, vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa đã ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính đối với 6 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 150 triệu đồng…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *