(TBMK) – Một trong số các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) năm 2020 là Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1, 2) dài hơn 4km, tổng mức đầu tư hơn 416,6 tỷ đồng…

Một góc thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh)

Theo kế hoạch, trong năm 2020, thành phố Bắc Ninh sẽ hoàn thành 13 dự án xây dựng các công trình giao thông với chiều dài gần 19,9km, tổng mức đầu tư hơn 1.271 tỷ đồng.

Trong đó, có một số công trình trọng điểm nhằm tăng cường năng lực, giải tỏa, giảm tải ách tắc giao thông cho các khu vực đường vào thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1, 2) dài hơn 4km, tổng mức đầu tư hơn 416,6 tỷ đồng; Dự án các tuyến đường gom để giảm tải ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao QL.1A-QL.38, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1) dài hơn 3,92km, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng; Dự án đầu tư mở rộng đường Lý Anh Tông và đường nối ngoài phạm vi nút giao thông phía Tây Nam (dài 733m, đầu tư hơn 134 tỷ đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *