(TBMK) - Theo báo cáo năm 2019, hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm của TP.HCM đều tăng trưởng khá. Thu ngân sách đạt trên 400.000 tỷ đồng với nhiều chỉ tiêu tăng cao…

Theo báo cáo năm 2019, cơ cấu kinh tế của TP.HCM tăng dần các ngành dịch vụ có tỷ trọng gia tăng cao. Theo đó, thành phố đạt nhiều kết quả khả quan khi hầu hết các ngành đều tăng trưởng khá so với năm 2018. Tổng sản phẩm (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng hơn 8%. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt con số 412.000 tỷ đồng, tăng 3,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12%, khách quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt, tăng 14%, tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 35% so với GRDP, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ. Đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong

Nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra 7 nhóm giải pháp sẽ thực hiện.

Nhóm giải pháp thứ nhất: TP.HCM sẽ triển khai xây dựng các công trình văn hóa; trùng tu, tôn tạo các di sản, cảnh quan kiến trúc đô thị của thành phố, cũng như tổ chức các lễ hội, ngày hội nhằm xây dựng nếp sống văn minh và tạo chủ đề của năm là: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Nhóm giải pháp thứ hai: Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá; tiến hành nghiên cứu, xây dựng 44 chương trình, đề án nhánh trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm để phát triển thành phố.

Nhóm giải pháp thứ ba: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, phấn đấu hoàn thành các đề án lớn: Đề án xây dựng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hồ Chí Minh; Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; Đề án phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; Đề án Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh;

Đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của thành phố sau khi có hướng dẫn phương án sử dụng đất; Triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2021; tiếp tục kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế, quy trình “đặc thù” để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn.

Nhóm giải pháp thứ tư: Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Kịp thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; hình thành Hội đồng phát triển các ngành kinh tế, mà trước mắt là ngành điện tử – công nghệ thông tin.

Nhóm giải pháp thứ năm: Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; rà soát quy hoạch xây dựng và cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển giao thông. Trong đó, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ khởi công một số dự án như: dự án Đầu tư xây dựng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài; dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến kết nối từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm mô hình mới nâng cao hiệu quả vận chuyển hành khách công cộng, giảm kẹt xe; hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Kế hoạch trong năm 2020, đẩy mạnh thực hiện dự án đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1) để hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2020, đưa vào vận hành thương mại vào quý IV năm 2021.

Nhóm giải pháp thứ sáu: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhằm thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài có quy mô lớn đầu tư vào thành phố. Đồng thời, triển khai ngay các chương trình liên kết, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhóm giải pháp thứ bảy: Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Với 7 nhóm giải pháp trên, thành phố quyết tâm đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước theo tinh thần phục vụ. Trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *