(MK - ASEAN) Sau 10 năm xây dựng NTM, thu nhập bình quân của người dân nông thôn TP.HCM tăng vượt bậc, từ gần 25 triệu đồng lên 90 triệu đồng/người/năm. “Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, thu nhập của cư dân nông thôn đạt 110 triệu đồng/ người/ năm (gấp trên 1,8 lần so với năm 2020). Tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp tối thiểu đạt 20% trên tổng số hộ nông dân trên địa bàn. 80% HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp xếp loại từ khá trở lên. Vận động 100% hộ hội viên nông dân đang sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân định hướng.

Mô hình trồng rau trong nhà kính phát triển ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh

Khi bắt đầu xây dựng NTM (giai đoạn 2010 – 2020), số tiêu chí bình quân/xã của các xã trên địa bàn thành phố chỉ đạt 6/19 tiêu chí, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp năm 2008 đạt 117,5 triệu đồng/năm, năng suất lao động năm 2008 chỉ đạt 29 triệu đồng/người, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản hơn 7.300 tỷ đồng. Khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị khá lớn (năm 2008, thu nhập bình quân khu vực nông thôn là 15,73 triệu đồng, thành thị là 28,32 triệu đồng/ người/ năm). Đến nay, 56 xã của TP. HCM xây dựng NTM đã hoàn thành và được phê duyệt đề án quy hoạch xây dựng NTM.

Thành phố đã đầu tư 9.188 công trình phục vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại các vùng nông thôn, duy tu, nâng cấp, làm mới 741 công trình giao thông, dài hơn 1.233km, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng. Đầu tư 445 công trình thủy lợi, chiều dài 408km, tổng vốn đầu tư hơn 907 tỷ đồng, góp phần giảm nguy cơ xâm nhập mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sửa chữa, xây mới 190 trường học, kinh phí đầu tư hơn 3.826 tỷ đồng. Có 215/277 trường công lập đạt chuẩn, tỷ lệ 77,61%.

Trong lĩnh vực HTX, trên địa bàn 56 xã xây dựng NTM có 76 HTX hoạt động mảng nông nghiệp (tăng 45 HTX so với năm 2010, tăng 31 HTX so với năm 2015) thu hút 1.370 thành viên, bình quân 18 thành viên/HTX. 5 huyện, 56 xã của TP. HCM đều xác định mô hình sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã, huyện để tập trung phát triển, gồm rau, hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa, heo thịt, thủy sản (lươn, cá thịt, tôm)… đều là những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao phù hợp với đặc thù nông nghiệp đô thị.

Nông sản chủ lực của 56 xã đều được sản xuất và tiêu thụ thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với hộ dân, hoặc bản cam kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa hộ dân với HTX, tổ hợp tác. Sản phẩm chủ lực của một số xã (tập trung trên địa bàn huyện Củ Chi), như sản phẩm sữa bò, bắp giống, cá kiểng được doanh nghiệp, HTX ký kết hợp đồng tiêu thụ 100% sản phẩm sản xuất ra (nếu đáp ứng quy trình, tiêu chuẩn sản xuất do doanh nghiệp, HTX đưa ra).

Việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ngày càng phổ biến và nhân rộng. Nhờ vậy năng suất lao động khu vực nông thôn cải thiện, năm 2008 đạt 29,4 triệu đồng/người, năm 2018 đạt 90 triệu. Tốc độ tăng năng suất lao động năm 2018 so với năm 2008 là hơn 206%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân giảm khoảng 900ha/năm, số hộ nông lâm ngư nghiệp giảm 6,38%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất canh tác/năm tăng đều qua các năm, từ 158,5 triệu đồng/ha năm 2010, đạt 502 triệu đồng/ha/năm 2018 (gấp hơn 5 lần bình quân cả nước, theo đánh giá của Bộ NN-PTNT).

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, sau 10 năm xây dựng NTM, vốn đầu tư cho xây dựng NTM lên tới 73.000 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là vốn xã hội hóa với 81%, còn lại là vốn ngân sách. Người nông dân cũng có đóng góp rất lớn, nhất là hiến đất làm đường, đây là điều rất quý giá. Bên cạnh đó, các chỉ số đạt được cũng rất ấn tượng, TP.HCM không còn người nghèo theo chuẩn quốc gia. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha của TP. HCM cao gấp 5 lần mức trung bình cả nước. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng từ 24,9 triệu đồng/người/năm lên 90 triệu đồng. Phương thức sản xuất đã có sự thay đổi đáng kể, từ 31 HTX nay đã tăng lên 76 HTX, gấp 2,5 lần.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương triển khai tốt hơn nữa chương trình xây dựng NTM, tập trung vào các tiêu chí về giao thông, giáo dục, trường lớp, cơ sở vật chất, tỉ lệ học sinh, môi trường và an toàn thực phẩm…Phấn đấu ngay trong năm 2020, toàn thành phố phải có 56/56 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao. Điều quan trọng là phải giải quyết căn cơ bài toán tăng thu nhập, làm cho đời sống nông dân tốt hơn theo hướng phát triển làm ăn theo HTX, nhằm chủ động về cây con giống, đầu ra sản phẩm, gắn ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất lao động. Chỉ khi nào chúng ta tăng được năng suất lao động, làm cho người dân giàu lên từ sản xuất nông nghiệp thì mới có thể phát triển bền vững…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *