(MK-ASEAN) – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với Vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với cả nước.

Trình bày tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 tại Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3, khóa XI tổ chức ngày 30/12, ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: “Về tầm nhìn phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2060 là Thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn, trung tâm kinh tế tri thức và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm dịch vụ của châu Á-Thái Bình Dương, là thành phố có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn, có tính đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước, có hạ tầng đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Thành phố Hồ Chí Minh xác định đến năm 2040 sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Ông Lê Hòa Bình cho biết, thành phố sẽ cân bằng giữa phát triển mở rộng đô thị và tái phát triển các khu đô thị hiện hữu. Qua đó hình thành các hạt nhân của các trung tâm: tri thức, y tế, văn hóa, giáo dục của vùng đô thị và các hạt nhân của các khu đô thị mới; củng cố cấu trúc đô thị đa cực.

Liên quan đến nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 trên quan điểm phát huy vai trò đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với Vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế, đặc biệt là thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *