(MK - ASEAN) - Thanh tra TP.HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đồng ý với Kết luận Thanh tra số 35 KL-TTTP-P3 và kiến nghị của cơ quan này về thanh tra nhiều vấn đề tại địa bàn huyện Củ Chi.

Qua thanh kiểm tra, Thanh tra TP.HCM phát hiện huyện Củ Chi có hàng trăm nhà, đất sở hữu nhà nước cho thuê không qua đấu giá, để trống hoặc tranh chấp, cần xử lý, sắp xếp tránh lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Hiện tại,Thanh tra TP.HCM phát hiện có 81 địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại UBND các xã Phú Mỹ Hưng, Phước Thạnh, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Bình Mỹ, Thái Mỹ đang cho thuê nhưng không thông qua hình thức đấu giá theo đúng quy định.

Thanh tra TP.HCMcho biết, các phát hiện và kiến nghị xử lý liên quan nhà đất công nêu trên đã được Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận và yêu cầu cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện. 

Tới đây, UBND huyện Củ Chi phải tiếp tục rà soát lại việc quản lý, sử dụng, cho thuê tại 371 địa chỉ nhà, đất đang để trống, cho thuê không qua đấu giá, đang tranh chấp hoặc chưa rõ pháp lý để đề xuất UBND Thành phố phương án xử lý, sắp xếp lại phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất công, tránh lãng phí và tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *