(MK - ASEAN) - Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh. Thời kỳ thanh tra là năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

*“Bỏ quên” gần 400 công sản, tự ý cho thuê mặt bằng

Kết luận của Thanh tra TP.HCM xác định, việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất tại UBND huyện Bình Chánh chưa chặt chẽ; rà soát, kê khai chưa đầy đủ các địa chỉ nhà, đất để trình UBND Thành phố phê duyệt phương án xử lý tổng thể nhà, đất.

Qua tự rà soát, UBND huyện Bình Chánh báo cáo hiện có tổng số 763 địa chỉ nhà đất nhưng thời điểm năm 2008 huyện chỉ tham mưu UBND Thành phố phê duyệt phương án xử lý chỉ 378 địa chỉ. Báo cáo trùng 100 địa chỉ nhà đất đã được phê duyệt cho Thanh tra Bộ Tài chính năm 2010. Điều này dẫn đến Thanh tra Bộ Tài chính phải yêu cầu huyện bổ sung 258 địa chỉ. Tuy nhiên thực tế số địa chỉ kê khai bổ sung theo chỉ đạo chỉ là 160 địa chỉ, trong đó có 1 trường hợp tách thành 3 địa chỉ. Còn 74/372 trường hợp chậm thực hiện theo phương án xử lý tổng thể nhà, đất được UBND Thành phố phê duyệt.

Kiểm tra hiện trạng 25 địa chỉ thì có 6 nhà đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Đơn cử như Trung tâm Văn hoá liên xã tại xã Tân Nhựt để người dân vào xây nhà tạm; cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Văn hoá – Thể dục thể thao huyện; không sử dụng Trường Mầm non Hoa Hồng – Tuổi thơ 8…

Tại Trung tâm Văn hoá – Thể dục thể thao, huyện thực hiện ký 7 hợp đồng liên kết với các đơn vị (thực chất là cho thuê mặt bằng) khi chưa xin ý kiến UBND Thành phố, chưa đúng quy định về sử dụng tài sản Nhà nước, chưa tổ chức đấu giá để định giá cho thuê. Tổng số tiền huyện thu được từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2019 là gần 940 triệu đồng.

Theo giải trình của huyện Bình Chánh, số tiền này đã chi hết để phục vụ cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của huyện cũng như các hoạt động khác, có ghi nhận trong sổ sách kế toán và hiện Trung tâm văn hoá không có khả năng hoàn trả. Thanh tra TP.HCM thống nhất không thu hồi khoản tiền này và yêu cầu Trung tâm văn hoá huyện chấm dứt việc cho thuê trái quy định.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh (Công ty DVCI Bình Chánh), đơn vị được giao quản lý cho thuê và bán hoá giá tài sản của Nhà nước trên địa bàn huyện, nhưng việc theo dõi chưa chặt chẽ. Như báo cáo thiếu 2 căn nhà được Thành phố giao; chưa có biện pháp xử lý tình trạng các hộ dân không ký hợp đồng thuê nhà, không nộp tiền thuê nhà làm thất thu ngân sách.

 

Quá trình bán hoá giá 9 căn nhà, Công ty DVCI Bình Chánh chưa tuân thủ nghiêm quy trình như: Chưa có biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà hoá giá đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà với 7 căn; lập thủ tục hoá giá 1 căn nhà từ năm 2017 nhưng đến nay chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi chủ hộ đã hoàn tất thanh toán.

Bình Chánh kê khai hụt gần 400 công sản, tự ý cho thuê mặt bằng tại trung tâm văn hóa huyện

Để xảy ra các sai phạm trên, Thanh tra TP.HCM xác định có trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh; Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Thể dục thể thao huyện; Chánh Thanh tra huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về việc kê khai thiếu các địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước qua các thời kỳ cũng như chậm thực hiện chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân.

*Nhiều sai phạm cần được chấn chỉnh kịp thời

Cũng theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, UBND huyện Bình Chánh chưa quan tâm việc chỉ đạo tuyên truyền về phòng chống tham nhũng. Chưa triển khai Văn bản số 25/UBND-NCPC ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND TP.HCM về thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Việc thực hiện Thư xin lỗi trong trường hợp chậm giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện chưa kịp thời. Qua kiểm tra mẫu 21 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng do Phòng Quản lý đô thị tham mưu, có 04/21 hồ sơ có tình trạng cán bộ tiếp nhận hồ sơ không kiểm tra, đối chiếu tên chủ đầu tư so với GCNQSDĐ trên đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng để hướng dẫn người dân điều chỉnh kịp thời; cán bộ thụ lý chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ…

Việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo còn chưa đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện (01 trường hợp); Việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 đã được UBND TP.HCM phê duyệt chưa đạt kế hoạch, không đảm bảo số lượng tinh giản theo Đề án (Theo đề án phải tinh giản biên chế 228 người, thực tế tinh giản được 04 người).

Cùng với đó, việc kê khai tài sản, thu nhập còn có nhiều sai sót. Chưa kiểm tra, giám sát việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các phòng ban trực thuộc.

Việc thực hiện Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 tại huyện Bình Chánh đến nay vẫn chưa hoàn thành. Còn 05 công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, 13 công trình đang lập thủ tục quyết toán; Việc khảo sát các công trình để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, dẫn đến việc phải cắt giảm khỏi danh mục thực hiện 31 công trình.

Kết luận của Thanh tra TP.HCM cũng cho rằng, UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Văn bản số 5157/UBND-KT ngày 14 tháng 11 năm 2018, “… kể từ năm ngân sách 2018, đề nghị các quận – huyện rà soát và lập thủ tục nộp trả ngân sách Thành phố trước ngày 15 tháng 2 năm tiếp theo đối với số dư nguồn bổ xung có mục tiêu được bố trí trong năm, nhưng đến hết ngày 31 tháng 1 năm sau chưa sử dụng hết” đối với kinh phí Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 (số tiền 10.161.000.000 đồng), chưa sử dụng hiệu quả và gây lãng phí nguồn kinh phí ngân sách được phân cấp, có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách thành phố trong khi trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình đang rất cần vốn để triển khai.

Ngày 8 tháng 11 năm 2019, Thanh tra TP.HCM đã ban hành quyết định số 337/QĐ-TTTP-P7 về việc thu hồi số tiền 10.161.000.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP nhằm quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí này. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện Bình Chánh không nghiêm túc thực hiện…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *