(MK - ASEAN) - Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký quyết định phân bổ quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để phục vụ tái định cư cho dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

Căn hộ tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phân bổ lại cho các quận, huyện

Theo quyết định, UBND TP.HCM sẽ phân bổ nhà, đất công từ các dự án tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, dự án Thảo Cầm Viên… cho các quận, huyện, TP để tổ chức tái định cư.

UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ được sử dụng 3.426 căn hộ và nền đất (2.396 căn hộ và 1.030 nền đất) để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích. Trong đó, 781 căn hộ thuộc Chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm; 24 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao; 161 nền đất phục vụ dự án tái định cư Thảo Cầm Viên; 1.615 căn hộ và 845 nền đất còn lại tại những khu vực khác.

UBND các quận, huyện, TP có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư đã được phân bổ. Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP về sự phù hợp của nguồn nhà, đất phân bổ với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án.

Các địa phương cần ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, không gây phát sinh so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp có vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *