(MK - ASEAN) - Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, vừa có Báo cáo số 6619/BC-SXD-VP về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng TP.HCM đã báo cáo UBND TP.HCM giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư 20 dự án nhà ở thương mại, 5 dự án chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 dự án công nhận chủ đầu tư và 10 dự án chấp thuận đầu tư.

Đồng thời, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với UBND cấp xã và huyện, Ban quản lý các khu đô thị mới, khu chế xuất – khu công nghiệp thực hiện công tác kiểm tra với 45.108 lượt (tăng 1.883 lượt so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ tăng 4,4%). Phát hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 288 trường hợp, giảm 176 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020 là 464 trường hợp (tỷ lệ giảm 37,9%).

Trong đó, 133 trường hợp là công trình sai phép, công trình không phép là 92 trường hợp, 63 trường hợp vi phạm khác, chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn phức tạp. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình này vẫn còn chưa dứt điểm, kéo dài dẫn đến các công trình hoàn thành, mua bán, chuyển nhượng, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, công tác quản lý, thực hiện quy hoạch còn hạn chế, nhiều dự án không đồng bộ, thiếu kết nối hạ tầng theo quy hoạch, còn tình trạng quy hoạch công trình công cộng như giáo dục, công viên cây xanh tại các vị trí thiếu tính khả thi. Quy trình thẩm tra và trình UBND TP.HCM thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện còn chậm, hầu hết đến quý 3 hàng năm mới được duyệt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *