(MK-ASEAN) – Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho người bán vé số lưu động đang sinh sống trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ với mức 750.000 đồng/người. Kinh phí chi từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

UBND thành phố giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng với Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid-19 cân đối từ nguồn quỹ để hỗ trợ người bán vé số.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các quận huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để nhanh chóng triển khai, sớm đưa tiền hỗ trợ đến tay người bán vé số.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 2/4, trên địa bàn thành phố có 11.947 người bán vé số gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm.

Với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi gần 9 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *