(MK-ASEAN) – UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHTN đến từng người sử dụng lao động, người lao động; phối hợp với BHXH thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện trên địa bàn.

BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cải cách hành chính để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân

BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố; tăng cường chỉ đạo các cơ quan BHXH quận, huyện trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN tại địa phương.

Liên đoàn Lao động thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật Việc làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được thụ hưởng đầy đủ chính sách, chế độ BHXH, BHTN; thực hiện quyền khởi kiện và gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân đối với những trường hợp người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN.

Công an thành phố phối hợp với BHXH thành phố đẩy mạnh công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ do cơ quan BHXH cung cấp đối với các trường hợp cá nhân, người sử dụng lao động có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về chế độ, chính sách BHXH, BHTN theo quy định của Bộ luật hình sự…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *