(MK - ASEAN) - Sở TN&MT TP.HCM yêu cầu Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa nhanh chóng có biện pháp xử lý triệt để toàn bộ khối lượng chất thải tồn lưu tại nhà máy, tiến tới chất dứt hoàn toàn việc lưu chứa chất thải tồn lưu theo cam kết của 2 công ty với Sở TN&MT…

Vừa qua, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM – bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ đã ký văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty CP Vietstar nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng tồn lưu chất thải rắn tại các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong Khu Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc.

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra đầu tháng 01/2021 của Tổng cục Môi trường cho thấy: Công ty CP Vietstar đang lưu giữ lượng chất thải trơ tại hai bãi lưu chứa có diện tích khoảng 32.000 m2 với khối lượng khoảng 160.000 tấn, được che phủ bằng bạt HDPE.

Tuy nhiên, hiện có nhiều khu vực không được phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời, nước rỉ rác từ hai bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE nhưng lại có nhiều vị trí không được phủ kín nên nước rỉ rác không được thu gom triệt để và thấm trực tiếp vào môi trường đất.

Tại Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, hiện đang lưu giữ lượng chất thải trơ trên diện tích khoảng 63.750 m2 với khối lượng khoảng 240.000 tấn, được che phủ bằng bạt HDPE.

số rác thải tồn lưu trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Vietstar

Tuy nhiên, có nhiều khu vực không được che phủ kín để lộ chất thải ra ngoài trời, nước rỉ rác từ bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh khu vực bằng bạt HDPE, một số vị trí không được phủ kín nên nước rỉ rác không được thu gom triệt để và chảy trực tiếp vào môi trường đất và chảy ra hồ trong khuôn viên công ty, hồ này không lót đáy và không có trong hồ sơ công trình bảo vệ môi trường của công ty đã được phê duyệt.

Trước đó, Sở TN&MT TP.HCM đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa phải giải quyết dứt điểm tình trạng lưu chứa chất thải tồn lưu trong khuôn viên nhà máy. Tuy nhiên đến nay, qua công tác giám sát của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP.HCM (MBS), Sở TN&MT đánh giá khối lượng trung bình chất thải chuyên trả hàng ngày về Bãi chôn lấp số 3 của Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghãi chưa đáp ứng được khối lượng tối thiểu theo yêu cầu của Sở và lượng chất thải tồn lưu tại các nhà máy của 2 công ty không giảm hoặc giảm không đáng kể so với trước đây.

Sở TN&MT TP.HCM yêu cầu Công ty CP Vietstar và Công ty CP Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa nhanh chóng có biện pháp xử lý triệt để toàn bộ khối lượng chất thải tồn lưu tại nhà máy, tiến tới chất dứt hoàn toàn việc lưu chứa chất thải tồn lưu theo cam kết của 2 công ty với Sở TN&MT.

Đồng thời, Sở TN&MT yêu cầu 2 công ty này đảm bảo công tác khắc phục hành vi lưu giữ chất thải tại nhà máy mà không che phủ kín như đã cam kết theo đúng thời hạn mà Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Môi trường đã đề nghị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *