(TBMK) - Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về giao thông, thủy lợi và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Một góc thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2011 đến hết tháng 6/2019, thành phố Hưng Yên đã huy động được trên 2,2 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, toàn bộ 10/10 xã của thành phố đều đã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo khu vực nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo sau khi trừ các hộ được hưởng bảo trợ xã hội giảm còn 1,45%. Một số tiêu chí đạt chất lượng cao như: Hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, nhà ở…

Từ năm 2011 đến nay, huyện Văn Giang đã huy động được trên 5,3 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM. Sau hơn 8 năm triển khai xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của huyện đạt 59,2 triệu đồng/người/năm (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,77%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt trên 98%…