(TBMK) - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thành phố Sông Công (Thái Nguyên) đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt với 02 điểm sáng về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Đây là những tiền đề vững chắc để xây dựng một đô thị công nghiệp đạt các tiêu chí đô thị loại II trong năm 2020.

Những điểm sáng nổi bật trong năm 2019:

  • Về sản xuất công nghiệp:

Năm 2019, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Sông Công tiếp tục giữ ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (theo giá so sánh 2010)ước đạt 8.057tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt 4.452 tỷ đồng, bằng 100,04% so với kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019 chỉ tiêu xuất khẩu của TP Sông Công tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018đặc biệt là linh kiện điện thoại và may mặc đã tăng cả về số lượng và giá trị xuất khẩu. Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 152 triệu USD (theo giá thực tế), bằng 102% so với kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II – diện tích 250 ha đang băng dần về đích theo đúng tiến độ đề ra để kịp thời đón nhận nhiều tập đoàn kinh tế lớn đang muốn đầu tư vào KCN được coi là trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên.
  • Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Năm 2019 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2019),Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Sông Công đã triển khai thực hiện 22 dự án. Trong đó: có 15 dự án đã được phê duyệt, với 1.116 hộgia đình, cá nhân và tổ chức có đất, tài sản thu hồi, tổng diện tích đất thu hồi trên 884.973 m2, tổng giá trị được phê duyệt hơn392,11 tỷ đồng, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB trên 552, tỷ đồng và bàn giao mặt bằng để thi công thực hiện dự án. Số tiền chi trả nhiều hơn số tiền được phê duyệt trong năm vì một số dự án đã vận động nhân dân đồng ý nhận tạm ứng tiền trước khi có quyết định phê duyệt chính thức bàn giao mặt sớm để thi công dự án đảm bảo tiến độ (DA Khu Công nghiệp Sông Công 2, DA Khu đô thị số 2 phường  Mỏ Chè …,), một số dự án đã có quyết định phê duyệt năm 2018 sang năm 2019 mới tiến hành chi trả cho các hộ dân.

Trung tâm Quỹ đất đã thựchiện 01 buổi bốc thăm các ô đất tái định cư cho các hộ phải di dời nhà tầng với 103 hộ tham gia bốc thăm và 80 hộ đã được bốc thăm thành công. Tổ chức chi trả các khoản hỗ trợ cho các hộ nhà tầng là 1.774,9 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên tổ chức 2 phiến đấu giá quyền sử dụng đất với 3ô đất đấu giá thành, giá trị trên 1,369 tỷ đồng.

Đối với công tác di dời các nhà chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng: Trong tổng số 447 hộ phải di dời trên địa bàn phường Mỏ Chè đã có 436 hộ đã nhận tiền hỗ trợ và thực hiện di dời; thành phố đã tổ chức xét giao 462 ô đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ từ quỹ đất nêu trên, trong đó khu dân cư tổ 7,8 đã thực hiện xét giao được 72 ô đất cho các hộ thuộc diện phải di dời.

: Khu tái định cư khang trang cơ bản hoàn thành để đón người dân về ở
  • Về thu hút đầu tư:

Năm 2019  đã có 20 dự án đăng ký nghiên cứu khảo sát và xin chủ trương đầu tư với số vốn trên 7.300 tỷ đồng, nâng tổng số danh mục các dự án thu hút đầu tư lên 53 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 18.390 tỷ đồng. Trong năm, thành phố phối hợp với nhà đầu tư triển khai khởi công xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên với quy mô 48,53 ha, công tác GPMB đạt trên 20ha; UBND thành phố hoàn thiện thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh, Sở Công thương chủ trương xây dựng Cụm Công nghiệp Lương Sơn; mở rộng Cụm Công nghiệp Nguyên Gon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *