(MK - ASEAN) - Vừa qua, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố Kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ: Tại Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2, thành phố Hòa Bình: Không tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc đối với công trình cầu cấp I; danh mục tiêu chuẩn áp dụng có tiêu chuẩn đã hủy bỏ, không đồng nhất về quy định số lượng khoan kiểm tra tiếp xúc mũi cọc – đất; hồ sơ bản vẽ thi công của một số hạng mục công việc không đúng với tiêu chuẩn, mô tả địa chất không đúng với kết quả thí nghiệm; xác định chiều dài cọc ván thép larsen không đúng quy định; thiết kế biện pháp thi công chưa phù hợp với địa chất công trình, thể hiện không đầy đủ một số hạng mục công việc.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 tại tỉnh Hòa Bình hiện vẫn còn ngổn ngang

Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình: Thiết kế đường dẫn nối cầu Sủ Ngòi với đê Quỳnh Lâm là không đúng quy định của Luật Đê điều năm 2006; mặt cắt điển hình của tuyến chính chưa đảm bảo quy mô định hướng theo quy hoạch tuyến đường trục chính; không ghi khối lượng khoan khảo sát địa chất trong nhiệm vụ khảo sát; không khảo sát địa chất trụ T2, mố M2 phục vụ công tác thiết kế cầu Sủ Ngòi điều chỉnh.

Tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình: Thiết kế độ dốc mái nền đường đào, nền đường đắp có chiều cao mái dốc lớn hơn 12m không tiến hành phân tích, kiểm toán ổn định bằng các phương pháp thích hợp tương ứng với trạng thái bất lợi nhất (đất, đá phong hoá bão hoà nước); tính khối lượng đào đất cấp II, đất cấp III, đá cấp III, đá cấp IV trên bản vẽ trắc ngang thiết kế không có căn cứ do bản vẽ trắc ngang không thể hiện đầy đủ ranh giới giữa các lớp đất, đá.

Để xảy ra những sai phạm này, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giao thông vận tải, Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định.

Đối với dự toán xây dựng công trình: Áp sai đơn giá một số loại vật liệu, thiết bị do chưa đúng đơn giá thời điểm lập dự toán, không đúng quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công; áp dụng, vận dụng một số mã định mức chưa cập nhật định mức đã được sửa đổi, chưa phù hợp với biện pháp thi công và một số nguyên nhân khác. Dẫn đến làm sai tăng số tiền phê duyệt dự toán 5.911.882.463 đồng.

Cụ thể: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình tăng giá trị dự toán 651.658.000 đồng; Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 tăng giá trị dự toán 457.504.463 đồng; Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình tăng giá trị dự toán 4.802.720.000 đồng.

Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định.

Về công tác quản lý chất lượng công trình: Tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình: Chủ đầu tư không có thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát, không phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, không có thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế; không có kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu về gân đối với vật liệu thép làm cốt bê tông; không có thí nghiệm kiểm tra dung dịch bentonite; không có giấy chứng nhận hợp quy đối với vật liệu cát tự nhiên dùng cho bệ tông và vữa theo quy định tại mục 1.3.3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD; kết quả thí nghiệm cốt liệu cho vữa và bê tông – không có trong danh mục các các phép thử của LAS-XD 875; không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định.

Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2: Phiếu thí nghiệm thiếu thông tin số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của tổ chức yêu cầu thí nghiệm theo quy định; không có chứng nhận hợp quy của vật liệu cát tự nhiên, không có thí nghiệm xác định cấp phối cốt liệu, hàm lượng ion Cl-, khả năng phản ứng kiềm – silic và hàm lượng bùn, bụi sét của cốt liệu hạt dùng cho vữa và bê tông; không có chấp thuận của tư vấn giám sát về các mối nối của ống vách để lại các trụ T3, T4; không có thí nghiệm về chỉ tiêu gân thép; kết quả thí nghiệm cốt liệu cho vữa và bê tông không có trong danh mục các các phép thử của LAS-XD 875; chấp thuận phòng thí nghiệm LAS-XD 875 không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với một số phép thử.

Dự án đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình: Không có hồ sơ công tác giám sát khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; không có thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đến nhà thầu khảo sát xây dựng bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; không có giấy phép do UBND tỉnh Hòa Bình cấp để triển khai các hoạt động có liên quan đến đê Quỳnh Lâm; không có giấy chứng nhận hợp quy đối với vật liệu cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa; không có thí nghiệm xác định chỉ tiêu về gân đối với vật liệu thép làm cốt bê tông, không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Trách nhiệm thuộc về Ban Giao thông tỉnh, nhà thầu tư giám sát, nhà thầu thi công xây dựng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành còn một số tồn tại, thiếu sót dẫn đến làm sai tăng giá trị thanh toán Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 là 1.736.342.374 đồng và thanh toán không đủ cơ sở 10.110.634.580 đồng đối với Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Giao thông tỉnh, Ban Giao thông tỉnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục những vi phạm nêu tại Kết luận Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, Ban Giao thông tỉnh rà soát, có phương án xử lý kết quả thí nghiệm vật liệu cát, đá dăm, cấp phối không có trong danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm của LAS-XD 875 từ thời điểm 31/8/2018 theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm số 579/GCN-BXD ngày 31/8/2018 của Bộ Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, điều chỉnh để phê duyệt lại dự toán xây dựng công trình tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 và Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 theo quy định.

Ban Giao thông tỉnh có trách nhiệm rà soát lại giá trị thanh toán chưa đủ cơ sở của Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2; Thu hồi số tiền 1.649.525.255 đồng tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tỉnh Hòa Bình nộp về tài khoản Thanh tra Bộ Xây dựng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *