(MK - ASEAN) - Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ thực hiện thanh tra tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận nhằm làm rõ tình trạng phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài trong 30 ngày.

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai của tỉnh này.

Cùng với Khánh Hòa, Lâm Đồng và Bình Thuận là hai tỉnh cũng thuộc diện thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, nhằm làm rõ tình trạng phân lô, bán nền tại Nam Trung bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo đó, tại Khánh Hòa, đoàn công tác sẽ đánh giá công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm về lĩnh vực đất đai; phát hiện tồn tại, bất cập về cơ chế chính sách để kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi phù hợp với thực tế.

Đợt thanh tra này sẽ tập trung vào một số nội dung như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 đến nay; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và thương mại – dịch vụ; vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa tại 3 địa phương: Thành phố Nha Trang, Diên Khánh và Cam Lâm.

Sau đợt thanh tra, đoàn sẽ báo cáo kết quả với Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như tổng hợp, trình các quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *