(MK - ASEAN) - Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xác định ý nghĩa quan trọng đó, Ban Thường vụ Thành ủy và cả hệ thống chính trị TP.Bến Tre đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 07, tập trung mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ.

9 tháng đầu năm 2020, kinh tế Bến Tre có dấu hiệu phục hồi, tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 24.012 tỷ đồng, tăng 6,02% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước 4.243,46 tỷ đồng, tăng 6,02% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước 226,34 tỷ đồng.

Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư. Phát triển hạ tầng kỹ thuật tập trung thực hiện, ước khối lượng thanh toán 9 tháng là 121,729 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ; Các công trình hạ tầng do xã, phường làm chủ đầu tư qua nghiệm thu đã được đưa vào sử dụng 25/42 công trình, với tổng kinh phí 2,726 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,292 tỷ đồng…

Cùng với đó, tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân chuyển biến tích cực, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ cấp thành phố và cấp cơ sở. Từng cấp ủy đều chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phối hợp chỉ đạo xử lý tốt các vụ việc phát sinh.

Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Lãnh đạo triển khai thực hiện khá tốt chủ đề “Năm dân vận khéo” và các nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể.

Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp ngày càng hiệu quả; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu kiện và các vấn đề phát sinh ở cơ sở được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng phục vụ nhân dân…

Có thể khẳng định tới thời điểm hiện tại, các cấp ủy, chính quyền TP.Bến Tre đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2020, đạt một số kết quả nhất định. Phối hợp thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để hỗ trợ nhân dân khắc phục ảnh hưởng của hạn mặn…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bến Tre Võ Thanh Hồng: 3 tháng cuối năm 2020, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quản lý thị trường, ổn định giá cả. Chủ động kế hoạch đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ nhân dân vào dịp cuối năm, Tết đến.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách và thực hiện chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, nhằm đảm bảo cân đối ngân sách theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án trên địa bàn. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *