(MK - ASEAN) - Trong giai đoạn 2016-2020, dưới sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành TW, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, cùng tinh thần đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đã tạo nên bức tranh NTM Bình Phước ngày càng tươi sáng…

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, UBND tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ xi măng, huyện, xã và nhân dân đối ứng kinh phí, nhân lực làm đường – Từ năm 2014 – 2019, toàn tỉnh đã làm được 2.383,78km đường và 62.000m2 sân bê tông xi măng, dự kiến hết năm 2020 hoàn thành thêm 650km.

Từ năm 2017, UBND tỉnh Bình Phước tích hợp thêm chỉ tiêu 4.3 về tỷ lệ đường quê được thắp sáng trong tiêu chí số 4, là chỉ tiêu đặc trưng của Bình Phước và nhận được sự quan tâm rất cao của người dân.

Đến nay, tỉnh Bình Phước đã có trên 450km đường nông thôn có điện thắp sáng với 100% vốn xã hội hóa, trong đó Bù Đăng là huyện tiêu biểu trong phong trào này. Người dân hưởng ứng rất cao chủ trương của tỉnh trong thực hiện cơ chế đặc thù, qua đó thể hiện ở 2 khía cạnh đối ứng và giám sát. Trong đó, người dân đối ứng trực tiếp khoảng 85 tỷ đồng/năm, đồng thời tự nguyện hiến gần 2.000ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM. 2.000 cá nhân, hộ gia đình ủng hộ kinh phí xây dựng NTM từ 20 triệu đến 1 tỷ đồng…

Giai đoạn 2016-2020, kinh phí đầu tư cho chương trình xây dựng NTM tại Bình Phước gồm: Vốn ngân sách Trung ương 557.500 triệu đồng, ngân sách địa phương 1.950.399 triệu đồng, vốn lồng ghép 1.950.196 triệu đồng, vốn tín dụng 56.371.700 triệu đồng, vốn doanh nghiệp 156.516 triệu đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư 411.337 triệu đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Bình Phước – ông Trần Văn Lộc khẳng định: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến hết tháng 8/2020, có 57/90 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 48 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn. Hiện bình quân các xã trong tỉnh đạt 16,92 tiêu chí. Giai đoạn 2019-2020, Bình Phước có 13 xã xây dựng NTM nâng cao. Trong đó 3 xã đã đạt 14/14 tiêu chí. Các xã còn lại tiếp tục phấn đấu đạt vào cuối năm nay. Trong 19 khu dân cư xây dựng thành kiểu mẫu, có 4 khu đạt 10/10 tiêu chí, 2 khu đã có quyết định công nhận đạt chuẩn. 15 khu dân cư còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Có thể nói, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã làm cho diện mạo nông thôn Bình Phước đổi thay, phát triển từng ngày. Các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến thôn, ấp không những thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn xây dựng được các mô hình: tuyến đường hoa, hệ thống điện chiếu sáng đường quê, khu phố không rác bảo vệ môi trường… càng làm cho nông thôn như được “kết hoa”.

Cuối năm 2020, Bình Phước sẽ có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 66,6% tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long đã bảo vệ thành công trước hội đồng thẩm định của Trung ương. Hiện Bộ NN&PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, thị xã Bình Long đang tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục thẩm định, phê duyệt… để được công nhận đạt chuẩn NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *