(TBMK) – Ngày 19/2, ông Rơ Chăm La Ni – Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết: Thanh tra huyện Phú Thiện vừa Ban hành quyết định thu hồi số tiền 132.135.081 đồng do Trung tâm y tế huyện Phú Thiện chi trả sai đối tượng hưởng Bảo hiểm y tế. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cũng yêu cầu Trung tâm y tế huyện kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc; đồng thời, tăng cường tập huấn, hướng dẫn kịp thời một số văn bản liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm huyện, Trạm y tế xã, thị trấn.

Theo Kết luận thanh tra số 01 của UBND huyện Phú Thiện ngày 17/2, hàng năm ngân sách huyện đã cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe cho cán bộ của Ban Tổ chức Huyện ủy (năm 2014 là 200 triệu đồng; năm 2015 là 200 triệu đồng). Tuy nhiên, trong hai năm đó, Trung tâm y tế huyện Phú Thiện vẫn tiến hành làm các thủ tục yêu cầu bảo hiểm y tế thanh toán tiền cho các đối tượng trên.

Việc Trung tâm y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện thanh toán chi phí khám sức khỏe cho các đối tượng trên với tổng số tiền hơn 132 triệu đồng (2014 là 38,8 triệu đồng; năm 2015 là hơn 93 triệu đồng) từ Quỹ Bảo hiểm y tế là trái quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Nguyên nhân là do công tác xét duyệt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cán bộ Trung tâm y tế và Bảo hiểm xã hội huyện Phú Thiện chưa đúng, không xem xét kỹ đối tượng được bảo hiểm y tế chi trả. Đồng thời, cả hai đơn vị này cũng chưa nắm được nguồn kinh phí khám sức khỏe của cán bộ đã được ngân sách huyện cấp cho Ban Tổ chức Huyện ủy, dẫn đến việc thẩm định không đúng đối tượng.

Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện khẳng định để xảy ra sai sót trên, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện và Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Thiện thời điểm 2014, 2015 và các cán bộ khác có liên quan. Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện yêu cầu Bảo hiểm xã hội huyện kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến thiếu sót nêu trên; chỉ đạo giám định viên thực hiện đúng quy trình giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *