(MK - ASEAN) - Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cho biết, thu hút vốn đầu tư nước ngoài bốn tháng đầu năm 2020 đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so cùng kỳ năm 2019.

Thu hút đầu tư nước ngoài 4 tháng qua các năm

Trong đó, 984 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 6,78 tỷ USD, giảm 9,1% về số dự án nhưng tăng 26,9% về số vốn đăng ký so cùng kỳ. 

Vốn đăng ký tăng mạnh do có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bốn tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn đăng ký mới. Quy mô dự án bình quân cũng tăng từ 4,9 triệu USD năm 2019 lên 6,9 triệu USD năm 2020. 

Về vốn điều chỉnh, có 335 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn tăng thêm đạt hơn 3,07 tỷ USD, giảm 5,2% về số lượng dự án nhưng tăng 45,6% về vốn tăng thêm. Ðáng lưu ý, vốn điều chỉnh tăng đột biến sau khi giảm liên tục trong ba tháng đầu năm do có Dự án tổ hợp hóa dầu miền nam Việt Nam tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng vốn đầu tư thêm 1,3 tỷ USD.

Về hoạt động góp vốn, mua cổ phần, có 3.210 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị gần 2,48 tỷ USD, tăng 32,9% số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34,7% so với cùng kỳ. 

Theo mô hình đối tác đầu tư, đã có 93 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Xin-ga-po dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,07 tỷ USD, chiếm 41,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là Thái-lan và Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *