(MK - ASEAN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,  phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đồ họa dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Đây là dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 22,97km, đi qua địa phận 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp với điểm đầu tại Km107+363,08 – kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 thuộc địa phận TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối tại Km 130+337 (nút giao Chà Và, kết nối QL1 hiện hữu) thuộc địa phận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong giai đoạn 1, Dự án được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1 theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án dự kiến khoảng 4.827,32 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 2.891,51 tỷ đồng.

Dự án đã được cân đối bố trí 932 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT.  

Theo quy định của Luật Đầu tư công (Điều 51 và Điều 52), kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đối với số vốn còn lại khoảng 3.895,32 tỷ đồng.

Về phía Bộ GTVT, cơ quan này dự kiến áp dụng hình thức chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công, cụ thể là áp dụng hình thức chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công. 

Đơn vị được nhượng quyền thu phí sẽ tiếp tục đầu tư các hạng mục phục vụ quản lý, khai thác và thu phí; khoảng 12 năm sẽ thu hồi tổng số vốn đã đầu tư cho dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *