(MK - ASEAN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển tại ĐBSCL.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã rất nan giải thời gian qua, nay diễn biến có phần phức tạp hơn với tần suất nhiều hơn, mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn. Sạt lở xảy ra quanh năm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản, sinh kế của người dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *