(MK - ASEAN) - “Lần này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải ra tay, không để tình trạng trì trệ. Bởi cơ chế trước đây phải trình Quốc hội thì nay Quốc hội đã có nghị quyết giao Thủ tướng về vấn đề này. Anh nào không giải ngân được thì điều chuyển sang đơn vị khác, nhiều đơn vị đang thiếu vốn” - Thủ tướng kiên quyết chỉ đạo.

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tình hình thế giới tiếp tục xấu đi nhanh chóng, phức tạp, khó lường khi dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều nước. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi để đề phòng nguy cơ, nhất là nguy cơ dịch bệnh, đồng thời nắm bắt cơ hội để từ đó Chính phủ có đối sách đúng, kịp thời hơn trên tinh thần vừa phòng thủ chống dịch Covid-19, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị

“Trong bối cảnh hiện nay, cần làm ngay, làm càng sớm càng tốt để tận dụng cơ hội phục hồi phát triển kinh tế – xã hội. Tinh thần là hành động, hành động hơn nữa, chống trì trệ, nâng cao trách nhiệm hơn nữa” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đôn đốc quyết liệt.

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kịch bản tăng trưởng quý III và IV cụ thể. Mục tiêu tăng trưởng là phấn đấu ở mức cao nhất, vào khoảng 3-4%. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu từng bộ, từng địa phương thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để thường xuyên rà soát, tháo gỡ, đôn đốc, nhất là tháo gỡ về đầu tư công và một số vướng mắc về thể chế, chính sách hiện nay…

Điểm nhấn tại Hội nghị lần này được nhấn mạnh khi Thủ tướng nhắc lại việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong bối cảnh nguồn vốn cần giải ngân trong năm 2020 rất lớn (700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ USD), trong đó 60% nằm ở các địa phương.

“Đồng chí Bí thư, Chủ tịch đi kêu gọi vốn về thì phải tập trung chỉ đạo vấn đề này, đừng chỉ khoán trắng cho cấp dưới, không có đủ khả năng tháo gỡ” – Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra một số địa phương, đơn vị để xem xét tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn ngay tháng 8/2020. “Lần này Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải ra tay, không để tình trạng trì trệ. Bởi cơ chế trước đây phải trình Quốc hội thì nay Quốc hội đã có nghị quyết giao Thủ tướng về vấn đề này. Anh nào không giải ngân được thì điều chuyển sang đơn vị khác, nhiều đơn vị đang thiếu vốn” – Thủ tướng quả quyết.

Nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của việc giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm nay của các cấp, các ngành, các địa phương.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói chủ trương 1, tôi đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Bí thư, các đồng chí Chủ tịch phải có biện pháp 10 để chủ trương vào cuộc sống một cách quyết liệt, cụ thể” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *