(MK - ASEAN) - Thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, với định hướng “Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế” - là nhiệm vụ, mục tiêu phát triển quan trọng của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian qua, Thừa Thiên – Huế đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị quốc gia.

Cùng với đó, thực hiện hoàn thành phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỉnh; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thành xây dựng đồ án quy hoạch chung các đô thị động lực cho thành phố Huế; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị toàn tỉnh đạt 100%; Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt trung bình 58%. Tập trung đầu tư hìnhthànhcụmđôthịđộnglựcHuế-TứHạ-Phú Bài – Thuận An. Toàn tỉnh có 14 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I (thành phố Huế), 3 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 54%…

Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế – ông Nguyễn Đại Viên cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ mới là “Xây dựng Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong đó, mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển toàn diện thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, hình thành và xây dựng thị xã Phong Điền, xây dựng đô thị Chân Mây trở thành các trung tâm kinh tế – xã hội; Phát triển có hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh; Hình thành đô thị trung tâm với hai trục phát triển và các đô thị động lực…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *