(MK - ASEAN) - Bắt đầu kể từ năm 2021, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Quy định này sẽ tạo nên nguồn cầu sử dụng dịch vụ. Từng bước hình thành văn hóa sử dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng. Điều này đã ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Tài chính thời gian vừa qua.

Ngày 16/11/2020 Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo về phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm (XHTN). Sự kiện thu hút lãnh đạo, các chuyên gia, nhà kinh tế trong và ngoài nước, các tổ chức định hạng tín nhiệm lớn cùng gần 200 đại diện các doanh nghiệp (DN), quỹ đầu tư, công ty chứng khoán tham dự.

Ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết: “Kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình thiết lập thị trường XHTN ở các nước đều trải qua giai đoạn: Ban hành khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của DN XHTN, thành lập một số DN XHTN trong nước, quy định bắt buộc các tổ chức khi huy động vốn trên thị trường phải được định mức tín nhiệm. Hoạt động XHTN có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường tài chính nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Tổ chức XHTN góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động cả về cung và cầu đầu tư trên thị trường, giúp nhà đầu tư (NĐT) nhận thức được tốt hơn khả năng tài chính, khả năng thanh toán nợ của DN được XHTN cũng như những rủi ro có liên quan để có định hướng đầu tư.”

“Tuy nhiên, hoạt động cung cấp dịch vụ XHTN vẫn còn rất hạn chế bởi nguồn cầu còn khá yếu do chưa có quy định về bắt buộc sử dụng dịch vụ XHTN khi phát hành trái phiếu ra thị trường. Trong khi đó, NĐT cũng chưa có thói quen lựa chọn đầu tư vào trái phiếu DN có XHTN, nên dịch vụ XHTN chưa thể phát triển mạnh…” – ông Nguyễn Hoàng Dương nhìn nhận.

Để thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu DN nói riêng, thị trường vốn nói chung, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 quy định về dịch vụ XHTN là điều kiện tiền đề cho việc hình thành thị trường XHTN tại Việt Nam. Trong năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 về quy hoạch dịch vụ XHTN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường tài chính, DN XHTN được thiết lập ở hầu hết các nước có thị trường vốn, thị trường chứng khoán phát triển và mới nổi, trong đó ở khu vực ASEAN có các nước: Thái Lan, Indonesia, Philippine, Malaysia đều đã có DN XHTN trong nước.

Quy định DN phát hành trái phiếu phải XHTN

Nhằm thúc đẩy vai trò và hoạt động của các tổ chức XHTN trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quy định việc XHTN đối với trái phiếu DN phát hành ra công chúng, Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán đang được trình Chính phủ ban hành theo hướng quy định các trường hợp phải XHTN và lộ trình thực hiện. Xuất phát vì nguồn cầu yếu, DN chưa có thói quen sử dụng dịch vụ XHTN… là những điểm mấu chốt khiến hoạt động XHTN chưa thể phát triển mạnh ở Việt Nam. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận từ hầu hết các diễn giả tại hội thảo, đặc biệt là đại diện của các tổ chức tài chính uy tín như S&P Global Rating, Moody’s…

Với quy định này được nhận định sẽ tạo nên nguồn cầu sử dụng dịch vụ XHTN; từ đó, từng bước hình thành văn hóa, hay nói rõ hơn là thói quen sử dụng dịch vụ XHTN đối với cả trái phiếu phát hành riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng không thuộc trường hợp bắt buộc phải XHTN.

“Với khung khổ pháp lý đã được hoàn thiện đầy đủ, Bộ Tài chính sẽ cấp phép cho các DN tốt nhất hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, nhằm tạo nguồn cầu sử dụng và hình thành văn hóa XHTN, góp phần phát triển thị trường trái phiếu trở thành kênh huy động vốn hiệu quả của DN, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế tiếp tục tổ chức các hội thảo để tuyên truyền, đào tạo thị trường, giúp gia tăng nhận thức cho NĐT đối với loại hình dịch vụ quan trọng và thiết thực này…” – ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh trong phát biểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *