(TBMK) - Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin về công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) của Ngành BHXH.

*Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% dân số

Tính đến hết tháng 6/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước là 14,48 triệu người; BHXH tự nguyện 405 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 12,7 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 89,3% dân số.

Về số thu, đến hết tháng 6/2019 toàn Ngành đã thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH 114.437 tỷ đồng, BHTN 8.191 tỷ đồng, BHYT 46.079 tỷ đồng.

Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, toàn quốc cấp được 14,79 triệu sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; đồng thời, cấp được 84,7 triệu thẻ BHYT.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành BHXH đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết cho cho 404.212 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 21.436 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 86,73 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Số chi BHXH, BHYT, BHTN là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 80.251 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.286 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 49.021 tỷ đồng. Tính đến tháng 6/2019, cơ quan BHXH và Bưu điện đang phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536 nghìn người. Công tác chi trả được thực hiện kịp thời đúng người hưởng, đúng chế độ; bảo đảm an toàn tiền mặt trong chi trả; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Tính đến tháng 6/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị. Ảnh: BHXH Gia Lai.

*Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, Ngành BHXH đã tích cực phối hợp thanh tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì; thực hiện thanh tra chuyên ngành tại Lào Cai, Cao Bằng, Cà Mau, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các Bộ, Ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành; ban hành Công văn chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra tại BHXH các tỉnh, thành phố. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động triển khai thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại BHXH một số tỉnh, thành phố.

Tính đến tháng 6, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó: TTCN đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; TTKT liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Qua đó, đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng; 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.307 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng).

Đồng thời, qua kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, đã phát hiện 994 sổ ghi sai nội dung; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 1.554 lao động có trên 1 sổ BHXH; 35 trường hợp có từ 02 thẻ BHYT trở lên; 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT. Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn Thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14,9 tỷ đồng. Ngoài ra, đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11 tỷ đồng, trong đó đã thu 6,6 tỷ đồng.