(TBMK) - Ngày 21/2, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy được Tổ chức Chứng nhận quốc tế TNV (Anh quốc) trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong điều hành, quản lý quy trình thận lọc máu. Việc xây dựng và quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là sự khẳng định của y hiệu Bệnh viện Chợ Rẫy với nền y khoa quốc tế, phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống Quản lý Chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Đây được xem là nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động. Hệ thống Quản lý Chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001 đang được ứng dụng cho hơn một triệu tổ chức, doanh nghiệp tai 178 quốc gia, vùng lãnh thổ. Và ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn phiên bản quốc tế mới nhất và cũng là hệ thống tập trung nhiều phiên bản mới về kiểm soát chất lượng.

Khoa Thận Bệnh viện Chợ Rẫy đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Theo thầy thuốc ưu tú, BS CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, việc bệnh viện áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ giúp người bệnh được chăm sóc trong môi trường an toàn, thân thiện, được sử dụng các dịch vụ y tế hiện đại, theo công nghệ mới, giảm thiểu sai sót nhờ quy trình hướng dẫn cụ thế, góp phần cải thiện tình trạng quá tải của bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Với ý nghĩa đó, thời gian tới Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển tiêu chuẩn ISO 9001 cho các Khoa, Phòng khác của bệnh viện.

Được biết, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy là tuyến cuối của khu vực phía Nam. Tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân bị suy thận, đa dạng về mặt bệnh cũng như sự quá tải về bệnh nặng. Qua sự kiện này Bệnh viện Chợ Rẫy là đơn vị đầu tiên của bệnh viện hạng đặc biệt tại Việt Nam đạt chứng nhận này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *