(MK - ASEAN) - Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các kết luận, kế hoạch của Trung ương Đoàn, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, góp ý các văn kiện và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vừa qua, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ XIII (mở rộng) sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai 9 tháng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Theo đánh giá của Ban chấp hành Tỉnh đoàn trong 9 tháng qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu, 10 chỉ tiêu đạt dưới 100%, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%, một chỉ tiêu chưa thực hiện và một chỉ tiêu chưa đánh giá.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai – anh Nguyễn Cao Cường cho rằng,để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần chủ động rà soát các chỉ tiêu và có sự tập trung đối với các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp.

Từ nay đến cuối năm 2020, các cấp bộ Đoàn sẽ đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, góp ý các văn kiện và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong từng nhóm đối tượng thanh niên, tăng cường các nguồn lực về địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực thanh niên đặc thù. Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên; chất lượng công tác phụ trách Đội TNTPHCM…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *