(TBMK) – HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết 202 để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện, Vĩnh Phúc đã hỗ trợ được 3 trong số 52 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với hơn 3,6 tỷ đồng để các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Sản xuất rau theo quy trình công nghệ cao ở Vĩnh Phúc

Các dự án gồm: Dự án sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP do Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp và Môi trường Vĩnh Hưng đầu tư; Dự án sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình VietGAP do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nông nghiệp Trung Kiên đầu tư; Dự án đầu tư cơ sở giết mổ lợn tập trung do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phát Đạt đầu tư.